Телескопична вишка услуги

Телескопични вишки – информация и как да вземете под наем на добра цена

За разлика от ножичните вишки, които могат да се издигат само вертикално, телескопичните имат издължено рамо, което се движи в хоризонтална…